Kompetansehuset Meløy

Høstens videreutdanning planlegger du nå: Digital transformasjon og ledelse 10 studiepoeng


School of Management ved OsloMet tilbyr dette praksisorienterte emnet som innebærer at

 • vi støtter deg med å analysere, utvikle og gjennomføre det digitale endringsprosjektet ditt
 • vi gir deg ledende kunnskap i digital strategisk tenkning
 • vi gir deg arenaer for å diskutere utfordringene dine med andre som er i samme situasjon
 • du møter ledende eksperter og praktikere knyttet til digitalisering, ledelse og strategi
 • du får ti studiepoeng som kan innpasses i en mastergrad

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor.
 

Undervisningopplegget høsten 2019 vil se slik ut:

 • Nettbasert undervisning.
 • Diskusjon i grupper.
 • To moduler som går over to dager, med forskningsbasert undervisning og erfaringsutveksling.
 • Veiledning og utvikling av ditt eget digitale prosjekt.

Opptakskrav, søknadsfrist

 • Opptakskrav er fullført bachelorgrad eller tilsvarende.
  Søknadsfrist: 15. mai 2019.
  Logg inn eller lag brukerprofil på Søknadsweb.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

 • Søknad og opptak

 • Kostnader

 • Studiested og og annen praktisk informasjon