Kompetansehuset Meløy

Digital transformasjon og ledelse 10 stp.


School of Management ved OsloMet tilbyr dette praksisorienterte emnet som innebærer at

 • vi støtter deg med å analysere, utvikle og gjennomføre det digitale endringsprosjektet ditt
 • vi gir deg ledende kunnskap i digital strategisk tenkning
 • vi gir deg arenaer for å diskutere utfordringene dine med andre som er i samme situasjon
 • du møter ledende eksperter og praktikere knyttet til digitalisering, ledelse og strategi
 • du får ti studiepoeng som kan innpasses i en mastergrad

Målgruppe

Målgruppen for dette studiet er ledere og mellomledere i offentlig og privat sektor.
 

Undervisningopplegget høsten 2019 vil se slik ut:

 • Nettbasert undervisning.
 • Diskusjon i grupper.
 • To moduler som går over to dager, med forskningsbasert undervisning og erfaringsutveksling.
 • Veiledning og utvikling av ditt eget digitale prosjekt.

Opptakskrav, søknadsfrist

 • Opptakskrav er fullført bachelorgrad eller tilsvarende.
  Søknadsfrist: 15. mai 2019. 
  Logg inn eller lag brukerprofil på Søknadsweb.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

 • Søknad og opptak

 • Kostnader: kr 20.000,- 

 • Studiested og og annen praktisk informasjon (se under)

 
OsloMet:

Digital transformasjon og ledelse:


https://www.oslomet.no/om/sam/school-of-management/digital-transformasjon

 

Aktivitet

Datoer (forslag)

Presamling

28-29/8 (uke 35)

Webinar 1

19/9 (uke 38)

Webinar 2

24/10 (uke 43)

Postsamling

14-15/11 (uke 46)

Eksamen (prosjektoppgave)

29/11 (uke 48)

 

Sensurfrist

før jul 20/12 (uke 51)

 

Både presamling, webinarer og postsamling er digital, på studiesentrene.

Pris: kr. 20.000 basert på 20 deltagere tilsammen fra landets studiesenter.
Det betyr at vi i Kompetansehuset Meløy starter opp med 1 deltaker, men
flere deltakere gir miljø og økt læringsutbytte  og vi håper på flere
deltakere/studenter i denne piloten. For mer info, ring gjerne stedsansvarlig 

studiesenteret.no i Kompetansehuset Meløy, John Howard Bottolfsen 988 99 150

Søknadsfrist: 15.mai