Kompetansehuset Meløy

Nyskapende bygde- og lokalsamfunnstutvikling

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) skal være en ledene kunnskapsleverandør for nyskapende og livskraftige regioner og lokalsamfunn! Kunnskap som blir produsert og formidla ved HLB skal i størst mulig grad kunne brukes aktivt inn i lokale/regionale utviklingsprosesser.

 

HLB skal:

 

·         Være en aktiv partner for utvikling av kunnskap, kompetanse og entreprenørskap i Bygde-Norge

·         Tilby undervisning på høyskolenivå innen lokalsamfunnsutvikling

·         Drive forsking og utviklingsarbeid som støtter opp om HLB sin visjon

·         Være tilgjengelig for studenter i hele landet

 

HLB har som mål å være et landsdekkende tilbud for utdanning og forsking, HLB skal levere et tilbud tilpasset behovet til norske lokal- og bygdesamfunn. Studiesenteret Kompetansehuset Meløy hjelper HLB å være tilgjengelige for studenter i Meløy-regionen.

 

  

 

Bachelor i nyskaping og samfunnsutvikling

 

Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling får studentene omfattende og handlingsrettet kunnskap om verdiskaping og om hvordan steder og lokalsamfunn kan endres fra grasrota.

Studentene lærer å se med nye øyer på ressursene de har rundt seg; de menneskelige, de naturbaserte, de kulturelle, de sosiale og økonomiske. De lærer å ta i bruk ressursene på nye måter og bli aktive utviklere og pådrivere i forhold til egen livssituasjon og eget miljø.

Studiet gir grunnleggende og handlingsrettet kunnskap om utviklingsarbeid og sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping. Mobiliseringsarbeid er også sterkt vektlagt.

Studiet stimulerer til skaperglede, kreativitet og entreprenørskap, og legger derfor også opp til samarbeid med forvalting, nærings- og organisasjonsliv.

 

Litt praktisk informasjon:

 

·        Alle studier er samlingsbaserte. Studentene samles i studiesenteret Kompetansehuset Meløy over to-tre dager, en til to ganger i måneden (avhengig av om en tar 30 eller 60 studiepoeng pr. studieår). Forelesningene skjer via videokonferanse.

·        Undervisningen foregår mellom september/oktober og mars/juni. Utover samlingene skjer arbeid og   kommunikasjon over e-post og/eller høgskolen sin elektroniske læringsplattform.

·         Det er mulig å ta alle kurs som enkeltemner.

·         Opptakskrav: studiekompetanse eller realkompetanse.

·         Studieavgift varierer fra kurs til kurs (se lenke nedenfor)

·         Søknadsfrist 15. mai. Opptak frem til studiestart dersom det er ledige plasser. 

  •         HLB stiller gjerne på informasjonsmøter om ønskelig!

                                                                                         

Studiekatalogen for 2019/2020

Mer informasjon om Bachelorgraden

 

 

HLB har nye og spennende valgfag/enkeltemner som kommer til høsten, mer om de her:

 

Økonomi og samfunn

 

Sirkulær Økonomi og verdiskaping

 

Regenerativt landbruk