Kompetansehuset Meløy

Meløy Utvikling


Meløy Utvikling KF ble opprettet i 2013 for å administrere Meløy kommunes omstillingsprogram, et arbeid som strekker seg fram til 2018. Målet med programmet er å sikre et bærekraftig Meløy for fremtiden der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser.

Meløy Utvikling KF er lokalisert i Kompetansehuset Meløy i Glomfjord Industripark.

 I programmet tilbyr vi tjenester til gründere og bedrifter i Meløy som satser på vekst og utvikling:

 • Veiledning, rådgivning, grundere, innovasjon, entreprenørskap
 • Forretningsutvikling
 • Utvikle bedriftsnettverk/klynger
 • Utviklingsprogram/nettverk dagens bedrifter 
 • Koble inn FoU
 • Finansiering

 

KONTAKT OSS PÅ:

Telefon: 757 19 900

Webside: Meløy Utvikling KF

Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

 

Ansatte/prosjektledere:
  

          Image     

- Gründere, reiseliv, fiskeri
Image
  
 • Finn Nordmo, prosjektleder, tlf 48295718
- Industriutvikling
Image
 
 • Roar Jensen, innleid prosjektleder, tlf 47808960
- Utvikling kompetansestrategi/drift kompetanseklynge
Image
 
 • Bjørn Sleipnes, innleid prosjektleder, tlf 91179877
- Prosjekt Reipå Havn, prosjekt oppfølging/sikring
Image
 
 • Randi Tinnan, administrativ medarbeider, tlf 41630365
          Image

 • Sissel Myrvang, administrativ medarbeider (vikar), tlf 97768257
          Image

 •  Anastasia Ryabushkina, administrativ medarbeider (permisjon)

 

Mer informasjon om omstillingsprogrammet finner du på www.meloy.kommune.no/omstilling