Kompetansehuset Mely

Kompetansehuset Meløy


Image
Foto:
Rocks & Rivers

Utvikling av individer og bedrifter

Kompetansehuset Meløy holder til i Schalthuset i Glomfjord Industripark. Vi tilbyr tjenester innen karriere- og kompetanseutvikling, bedriftsservice, støtte til etablering og bedriftsutvikling og deltagelse i samarbeidsforum for næringslivet. Vi huser flere virksomheter som samarbeider om å utvikle tjenestetilbudet. Målet er å gi deg enkel tilgang til relevante og sammenhengende tjenester.

Vi erkjenner at den globale økonomien med hardere konkurranse og omfattende utvikling innen digitalisering, robotisering og automatisering gjør at nyetablering og utvikling av eksisterende stiller stadig sterkere krav til kunnskap og kompetanse. Vi ønsker å bli et kraftsenter som kopler sammen kompetanseutvikling med omstilling og næringsutvikling. 

Vår ambisjon er derfor å tilrettelegge bedre for utvikling av den enkelte og av bedrifter, ved å tilby tjenester innen omstilling, kompetanse og næringsutvikling for alle i vår region, gjennom èn dør!


Image
Foto: Lindahl, Axel Billedeier: Norsk Folkemuseum