Kompetansehuset Mely

Om Schalthuset

Fram til 1993 gikk mellom 1 og 2 % av Norges forbruk av elektrisk energi gjennom «Schalthuset». Her ble strøm fra Glomfjord kraftstasjon koblet om og fordelt. Mesteparten til det som da var verdens største hydrogenfabrikk, resten til omforming for annen bruk. Behovet for hydrogen falt bort da ammoniakkproduksjonen ble lagt ned.
I 2004 kjøpte og totalrenoverte Meløy Næringsutvikling AS (MNU) bygget. Det ble da etablert et tverrfaglig kompetansemiljø i et kontorfellesskap mellom MNU, MBS, Opplæringskontoret, Meløy Turistkontor og Nordlandsforskning. Dette skjedde i kjølvannet av den nye industrireisingen knyttet til produksjonen av solcellewafere i REC. Etter nedleggingen av REC ble det behov for ny omstilling i industrien og næringslivet ellers. Nye bedrifter i Glomfjords grønne industripark er i ferd med å gjenoppta omformingen av vannkraft til hydrogen- og solcelleproduksjon. 
Etableringen av Kompetansehuset Meløy i 2016 er et nytt steg i retning av å omdanne «Schalthuset» fra et senter for fordeling av elektrisk energi til et kraftsenter for omstilling, kompetanse- og næringsutvikling.  Ringen er på mange måter sluttet.

Image