Kompetansehuset Mely

Nordland fylkeskommune

 • Opus Meløy
  • Leverandør av videregående opplæring til voksne
  • Del av Kompetansenettverk i Salten (KNEIS)
  • Prosjekter (lokale, regionale, nasjonale, internasjonale)


Trenger du karriereveiledning? Hva er karriereveiledning?

 

 • Karrieresenter Salten, avd. Meløy  
 
 • Karriereveiledning mandager 08:00-15:30
  • Yrkes- og utdanningsveiledning for voksne
  • Rettsavklaring ift rett til vgo
  • Melding av opplæringsbehov i «Vigo»
  • Systemarbeid ift grunnskolen og samarbeid grunnskole/vgs
 • Studieverksted mandager og tirsdager 08:00-15:30, tirsdager fast prøvedag
  • Aktiviteter tilknyttet Nettskolen i Nordland
  • Dekker i hovedsak tilbud til voksne som har rett til videregående utdanning, men gir også en del tilbud til elever og lærlinger som trenger fag til kvalifisering til høyere utdanning
  • Eksamensoppmelding
 • Utdanningsmegler Salten (Prosjekt)
  • Utdanningsmegler Salten skal arbeide med informasjon, kartlegging, avklaring, innmelding, megling, organisering og iverksetting av kurs- og utdanningstiltak i hele Salten utenom Bodø. Målgruppen er generelt voksne i og utenfor arbeidslivet, med spesiell innretting mot små og mellomstore bedrifter. Prosjektledelsen er ved Karrieresenter Salten, Kompetansehuset Meløy. Prosjektet er avsluttet. Nytt prosjekt søkes.
 • Oppfølgingstjenesten (gjestekontor /kontordager)
  • Tjeneste for ungdom som er i fare for å droppe ut av videregående opplæring eller har droppet ut

Meløy Videregående skole

Karrieresenter Salten, avd Meløy
Karriereveiledning

Nettskolen i Nordland, Studieverksted

Utdanningsmegler Salten

OPUS Meløy
Oppfølgingstjenesten