Kompetansehuset Mely

Meløy Utvikling


Meløy Utvikling KF ble opprettet i 2013 for å administrere Meløy kommunes omstillingsprogram, et arbeid som strekker seg fram til 2018. Målet med programmet er å sikre et bærekraftig Meløy for fremtiden der bredden i næringsgrunnlaget utnyttes og videreutvikles på næringslivets premisser.

Meløy Utvikling KF er lokalisert i Kompetansehuset Meløy i Glomfjord Industripark.
 

 I programmet tilbyr vi tjenester til gründere og bedrifter i Meløy som satser på vekst og utvikling:

  • Veiledning, rådgivning, grundere, innovasjon, entreprenørskap
  • Forretningsutvikling
  • Utvikle bedriftsnettverk/klynger
  • Utviklingsprogram/nettverk dagens bedrifter 
  • Koble inn FoU
  • Finansiering

Søknad etablererstipend
Omstillingsstyret i Meløy ønsker å stimulere til flere bedriftsetableringer i Meløy kommune. Det er opprettet seks stipend á 40.000 kroner pr år. Vi behandler søknadene fortløpende. Bedriftens forretningsidé og behovet for stipendet blir vurdert.
Søk her

Nyttige linker for nyetablerere;
dnb.no
altinn.no
startoppsalten.no
brreg.no
innovasjonnorge.no
skatteetaten.no
meloykommune.no
Mer informasjon om omstillingsprogrammet finner du her

 

  KONTAKT OSS PÅ:

Telefon: 757 19 900

Webside: Meløy Utvikling KF

Epost: stine.estensen@mu.meloy.kommune.no

 

  Ansatte/prosjektledere:
  

          Image     

- Gründere, reiseliv, fiskeri
Image
  
  • Finn Nordmo, prosjektleder, tlf 48295718
- Industriutvikling
Image
 
  • Bjørn Sleipnes, innleid prosjektleder, tlf 91179877
- Prosjekt Reipå Havn, prosjekt oppfølging/sikring
Image
     
  • Sissel Myrvang, administrativ medarbeider (vikar), tlf 97768257
          Image