Kompetansehuset Mely

Meløy Næringsforum

  • Bindeledd til næringslivet
  • Viktig i behovsavklaring utdanningstiltak
  • Samarbeidspart i utviklingsprosjekt
  • Arrangør av kortere kurs, temamøter og konferanser


Image  Daglig leder: Liv Toril Pettersen
Image