Kompetansehuset Mely

Fagbrev i salgsfaget, resepsjonsfaget og reiselivsfaget Rødøy, Meløy, Gildeskål!

 Generelt

Kurset er for deg som jobber innen salg, reiseliv eller resepsjon og som vil ha fagbrev i faget ditt. Kanskje jobber du ikke bransjen for tiden, men har noe praksis fra yrket fra før? Det går også fint!

Kurset er eksamensforberedende og kombinerer tradisjonelle og moderne undervisningsmetoder. Samlinger og annen undervisning er fordelt i perioden januar til desember, sånn at vi unngår ferietid og perioder med stort trykk i bransjen. I kurset gjennomgås teorien nødvendig for å bestå den 5-timers praksiskandidateksamenen i faget ditt. Har du 5 års godkjent praksis, kan du avlegge fagprøven og få på plass fagbrevet rett etterpå.

Kurset baserer seg på to obligatoriske fysiske samlinger i klasserom i Bodø, og flere samlinger der vi ikke legger opp til at du må være fysisk tilstede. På de obligatoriske samlingene kan du eventuelt også delta som fjerndeltaker over lyd/video om du ikke har mulighet til å møte fysisk. Dersom det er et rom med videokonferansemuligheter i nærheten av der du bor/arbeider, kan du delta derfra, eller hjemmefra hvis ingenting annet er mulig for deg. Vi anbefaler imidlertid sterkt å delta fysisk på samlingene hvis du har mulighet. På samlingene uten obligatorisk oppmøte kan du velge å møte eller være fjerndeltaker.

Som et siste element i opplæringen ser du på korte, temabaserte opplæringsvideoer på mobilen, nettbrettet eller datamaskinen når du har tid.

Som deltaker gjør du noen oppgaver underveis som leveres æreren for kommentarer. Dette er fordi det er spesielt viktig at du lærer deg å skrive det du kan, sånn at  du er godt trent i dette til den skriftlige eksamenen ved slutten av kurset.

Faginnhold
Kurset er en overordnet pakke med kurs som inkluderer alle de tre nevnte fagområdene, og der deltakerne deltar på noe felles og noe i faggrupper. I kurset går vi gjennom faginnholdet som trengs for å bestå praksiskandidateksamen i hvert av fagene:

Salgsfaget:
Relevante tema fra vg1 Service og samferdsel
Relevante tema fra vg2 Salg, service og sikkerhet med fokus på kobling til vg3 Salgsfaget

Resepsjonsfaget:
Relevante tema fra vg1 Service og samferdsel
Relevante tema fra vg2 Reiseliv med fokus på kobling til vg3 Resepsjonsfaget

Reiselivsfaget :
Relevante tema fra vg1 Service og samferdsel
Relevante tema fra vg2 Reiseliv med fokus på kobling til vg3 Reiselivsfaget

Kurset består av en kombinasjon av fysiske samlinger, undervisning med bruk av video over nett, og nettforelesninger/videoer. Du kan derfor delta selv om du ikke kan være med i klasserommet i Bodø.

Inntakskrav
Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende og flerspråklige må ha tilstrekkelige norskkunnskaper (vil måtte vurderes individuelt, f.eks. via en kartleggingstest) for å kunne delta på dette kurset. Flerspråklige bør være på språknivå B1 eller bedre for å klare å fullføre kurset.

Tidspunkt og sted
Startsamling - kick-off - er planlagt med fredag 1. kl. 17:30-21:00 og lørdag 2. februar 2019 kl. 09:00-15:00, i Bodø videregående skoles lokaler i 3. etasje i A-blokka, Amtm. Hegges vei 3/4, rom A315.

Tidspunkt for videre samlinger får du vite ved påmelding.

Eksamen
Som deltaker på dette eksamensforberedende kurset skal du være praksiskandidat. Dette betyr at du må melde deg opp til og avlegge praksiskandidateksamen i faget. Praksiskandidateksamen er en 5-timers skriftlig eksamen, og er lagt til november/desember.

Du melder deg selv opp til privatisteksamen innen fristen 15. september 2018. Det er ingen eksamensavgift på dette kurset, fordi det får finansiering fra Nordland fylkeskommune.

Priser
Kurset er gratis for deltakerne. Deltakerne må imidlertid selv skaffe og kjøpe relevante lærebøker.

Påmelding
Du fyller ut en nettsøknad slik: Logg inn på https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo
og velg "søknad for voksne". Du får fram et søknadsskjema. Merk denne nettsøknaden med kodeordet "KNEIS-2018", og kontakt oss eller nærmeste karrieresenter dersom du trenger hjelp. Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og ved inntaket prioriterer vi søkere med voksenrett og minst fire års praksis i faget (alle kan likevel søke).

Påmeldingsfristen er 1.desember 2018.

Kontakt
Er du interessert og vil vite mer, kontakt Kompetansehuset Meløy, hvor du finner
OPUS Meløy: John Howard Bottolfsen, johbot@vgs.nfk.no el. ring 988 99 150

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo