Kompetansehuset Mely

Digital transformasjon og ledelse 10 stp. utsettes til våren 2020


School of Management ved OsloMet tilbyr dette praksisorienterte emnet
med nye datoer våren 2020, håper vi!

Digital transformasjon og ledelse:


https://www.oslomet.no/om/sam/school-of-management/digital-transformasjon

 

Aktivitet

Datoer (forslag)

Presamling

28-29/8 (uke 35)

Webinar 1

19/9 (uke 38)

Webinar 2

24/10 (uke 43)

Postsamling

14-15/11 (uke 46)

Eksamen (prosjektoppgave)

29/11 (uke 48)

 

Sensurfrist

før jul 20/12 (uke 51)

 

Nærmere info kommer så snart opptaket er bekreftet.