Kompetansehuset Mely

BA Nyskaping og samfunnsutvikling 180 Studiepoeng med oppstart i høst

 • 3-dagers samlinger i Kompetansehuset Meløy,
  ca en gang pr. måned
 • Egenstudier med nettstøtte
 • Hel- eller deltidsstudium
 • Eksamener i Kompetansehuset Meløy
 • Studietur/fagtur
 • Mobilt - der du er - alltid
 • Oppstart: Høsten 2019
 • 180 studiepoeng / 3 år (Bachelor)
 • Søknadsfrist 15. mai
 • Opptakskrav:
  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

 • HLB sitt bachelorstudium i nyskaping og samfunnsutvikling (180 studiepoeng) er unikt i Norge, og gjev eit relevant og spissa utdanningstilbod for ei lang rekke utviklingsretta yrke og samfunnsoppgåver. Døme er: 

  • Utviklingsoppgåver (samfunnsutvikling) innanfor det offentlege
  • Entreprenørskap og gründerverksemd
  • Nyskaping, omstilling, endring
  • Næringsutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Internasjonalt utviklingsarbeid (t.d. bistand)
  • Offentleg planlegging (mobilisering, medverknad, involvering)

  Gjennom bachelorstudiet i nyskaping og samfunnsutvikling får studentane omfattande og handlingsretta kunnskap om næringsutvikling og verdiskaping, og om korleis stader og lokalsamfunn kan endrast nedanfrå.

  Studiet er sammansett av:

  • År 1: Samfunn og utviklingsarbeid - 60 stp.
  • År 2: Studentane kan velja 60 stp frå modulane, Økonomi og samfunn, Sirkulær økonomi og verdiskaping, Regenerativt landbruk, Hest i næring og Landskap og utvikling. Alle modulane er 30 stp.
  • År 3: Nyskaping og utviklingsarbeid - 60 stp.

   

  For mer info: www.hlb.no eller www.studiesenteret.no

   

  Gå til søknadsportal!