Kompetansehuset Mely

Interkulturell kommunikasjon

Gjennom et teoretisk studium og praktisk kommunikasjon vil studentene få grunnleggende innsikt i egen og andres kulturelle virkelighet og oppøve ferdigheter til å fungere i en flerkulturell sammenheng.Årsstudiet er delt opp i 5 moduler/emner som bygger på hverandre i en naturlig progresjon.

Enkelte emner kan tas som delemner.

  • Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori - 15 sp (V17)
(kan tas som frittstående delemne)
  • Prosjekt eller studieopphold - 15 sp (H17)
(kan tas som delemne, dersom du har tatt første delemne)
  • Det flerkulturelle Norge - 10 sp (V18)
(kan tas som frittstående delemne)
  • Etnografisk prosjekt - 10 sp (V18)
  • Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 10 sp (H18)
  •  
Søknadsfrist 31.01.2017

Les mer