Kompetansehuset Mely

Konferanse 14.februar: Framtidig arbeidsmarked og kompetansebehov i våre kommuner

Invitasjon til konferanse:

Framtidig arbeidsmarked og kompetansebehov i våre kommuner.

Tema: Hvordan skape tettere dialog mellom arbeidsliv, grunnskole og videregående skole, med fokus på å bygge opp kompetanse, ivareta folk som bor i distriktene i forhold til de behov som næringslivet etterspør? Hvordan kan vi møte felles utfordringer med å rekruttere og beholde ungdommen i kommunene, veilede og gi dem kunnskap om arbeidsmuligheter i egen region?

Tidspunkt: 14.2.17. Kl 11.00-17.00
Sted: Meløy kulturhus i Glomfjord

Målgruppe:
Rådgivere i grunnskolen og videregående skole, skoleledere, representanter for næringslivet og kommunene.

Program:
11.00-11.15: Åpning av konferansen. Velkommen.
11.15-12.00: Arbeidsmarked og kompetansebehov, Ivar Kristiansen, NHO
12.00-13.00: Utfordringer og muligheter i kommunene
• Sigurd Stormo, ordfører i Meløy
• Helge D. Akerhaugen, rådmannen i Gildeskål
• Pernille Bruun, Nav-leder i Rødøy
13.00-14.00: Lunsj
14.00-15.00:
• Situasjonen i oppdrettsnæringen: Randi Bøkestad, Gifas
• Utfordringer og muligheter i fagopplæringen: Thomas Maruhn, Opplæringskontoret Meløy Bedriftsservice
• Vekslingsmodell i helse og oppvekstfag, Elea Blomstereng Tangstad, Meløy videregående skole
15.15-16.15: Gruppearbeid
16.15-16.45: Oppsummering i plenum

Påmelding på epost til: tove.julie.kjellsa@vgs.nfk.no

Velkommen!