Kompetansehuset Mely

Lærerutdanninger


Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på begynneropplæring og får et godt grunnlag for å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. Den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 til 7 gir deg lektorkompetanse.


Er du glad i å arbeide med ungdom? Den nye 5- årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 5 til 10 gir deg lektorkompetanse og et grunnlag for å formidle kunnskap og skape gode læringsmiljø for barn og unge.


Er du interessert i engelsk, norsk eller samfunnsfag og vil forske på undervisning? Studiet Mastergrad i utdanningsvitenskap med fordypning i engelsk, norsk eller samfunnsfag er midt i blinken for deg som ønsker å arbeide i skoleverket og har forskertrang. Målgruppen er studenter i grunnskolelærerutdanning og andre lærerutdanninger, samt lærere og studenter med en bachelorgrad som oppfyller opptakskravene.


Søknadsfrist for alle tre tilbudene: 15.04.2017
Oppstart for alle tre tilbudene: Høsten 2017