Kompetansehuset Mely

Lean-opplæring, modulbasert

Teori – Øvelser - Coaching


  • Ønsker deres bedrift å få enda mer ut av produksjonsutstyret, og gjennomføre prosjekter raskere?
  • Få høyere kvalitet på kundeleveransen, og lavere lagerbeholdning?
  • Øke sikkerheten og oppnå enda mer medarbeider-stolthet?
  • Vil dere rett og slett imponere kundene deres?

Da er systematisk forbedringsarbeid noe for dere!

MÅLGRUPPE

Service- og tjenestebedrifter, produksjonsbedrifter, offentlig virksomhet, nyetablerere – alle som gjennomfører en eller annen form for prosess.


BAKGRUNN
Programmet er beregnet på små og mellomstore bedrifter som er nysgjerrig på hva Lean kan tilføre i forbedringsarbeidet. Eller, virksomheter som vil videre i sitt forbedringsarbeid. Praktiske øvelser står sentralt – med samlinger både hos din bedrift og hos de andre deltakerne. Erfaringsutvekslingen mellom deltakerne øker utbyttet av kurset, og i tillegg får hver bedrift 1 dag med individuell coaching i egne lokaler


Mer info kommer etterhvert!

Klikk her for påmelding!