Kompetansehuset Mely

Modulbasert Lean-opplæring

Teori – Øvelser - Coaching


Ønsker deres bedrift å få enda mer ut av produksjonsutstyret, og gjennomføre prosjekter raskere?

   

  • Få høyere kvalitet på kundeleveransen, og lavere lagerbeholdning?
  • Øke sikkerheten og oppnå enda mer medarbeider-stolthet?
  • Vil dere rett og slett imponere kundene deres?

Da er systematisk forbedringsarbeid noe for dere!


MÅLGRUPPE
Service- og tjenestebedrifter, produksjonsbedrifter, offentlig virksomhet, nyetablerere – alle som gjennomfører en eller annen form for prosess.

BAKGRUNN
Programmet er beregnet på små ogmellomstore bedrifter som er nysgjerrig på hva Lean kan tilføre i forbedringsarbeidet. Eller, virksomheter som vil videre i sitt forbedringsarbeid. Praktiske øvelser står sentralt – med samlinger både hos din bedrift og hos de andre deltakerne. Erfaringsutvekslingen mellom deltakerne øker utbyttet av kurset, og i tillegg får hver bedrift 1 dag med individuell coaching i egne lokaler.

GJENNOMFØRING
Utdanningen gjennomføres med 4-6 bedrifter i nærområdet, og over en 6-månedersperiode. Hver bedrift er vertskap for 1-2 samlinger. Hver modul inneholder teori, praktiske øvelser og en hjemmoppgave. Besvarelsene gjennomgås samlet, slik at alle får utbytte av læringen.¨¨

UTBYTTE
Etter utdanningen vil dere disponere et enkelt forbedringssystem, og egne verktøy som kan involvere alle medarbeiderne i forbedringsarbeidet. ’Problemer’ vil dere fra nå av se på som viktige eiendeler i deres eget forbedringsarbeid.

PRIS : 25.000 kroner eks. mva. pr. bedrift. 1-3 deltakere pr. bedrift.
Inkluderer enkel lunsj og undervisningsmateriell.

OPPSTART: 30. januar 2017.
FORBEHOLD : Med færre enn 4 påmeldinger gjennomføres ikke kursopplegget.
PÅMELDING/INFORMASJON: Tlf. 95 74 33 97 - info@swlean.no


DEL TAKERE : 1-3 personer med lederfunksjon (med eller uten personalansvar) fra hver bedrift.
SAMLINGER : 6, altså 1 dag pr. måned i perioden.

INDIVIDUELL OPPFØLGING : Deltakerbedriftene får 1 dag med individuell coaching, i virksomhetens lokaler. Da går vi i dybden med spesifikke problemstillinger i bedriften.

GEOGRAFI: deltakerbedriftene er vertskap for hver sin modul. Resten av gruppen får tilgang til informasjon om hverdagen i vertsbedriften, og til gjengjeld får vertsbedriften nyttige innspill fra de praktiske gruppeøvelsene.

 

  • Måned / Modul 1 - Verdikjede og tidsbruk
  • Måned / Modul 2 - 5 S
  • Måned / Modul 3 - Møtestruktur, visualisering, målstyring
  • Måned / Modul 4 - Standardiserte arbeidsmetoder
  • Måned / Modul 5 - Lean ledelse
  • Måned / Modul 6 - Problemløsing