Kompetansehuset Mely

Nordland Fagskole i helse- og sosialfag - utvidet søknadsfrist!Studietilbud:

  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
  • Tverrfaglig miljøarbeid
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
Studiested:
Kompetansehuset Meløy

Utvidet søknadsfrist!
1.august 2018  på www.nordlandfagskole.no

Kontakt:
www.nordlandfagskole.no
75 65 67 00