Kompetansehuset Mely

Personlift - teori og praksis 1 dag

Opplæringsmål:       
Hovedmålet er å redusere ulykker og skader i forbindelse med bruk av                                                                              personløfter. Opplæringen er i henhold til godkjent opplæringsplan.
Kurset skal gi deltakerne nødvendig grunnleggende kunnskap om bruk av ulike typer mekanisk/hydrauliske personløftere.

 

Varighet/Kursinnhold.     
Kurset er på 1 dag (teori og praksis)

Kurset inneholder følgende hovedemner:
- Generelt - oppbygging
- Stabilitet – momenter – oppstilling - bruk
- Klasseinndeling klasse A - Klasseinndeling klasse B
- Kontroll – sikkerhet – bruk - Førstehjelp - Eksamen

Personer som skal bruke personløftere må være over 18 år.

Påmelding til: kurs@mbs-as.no eller mobil 95401812