Kompetansehuset Mely

SkatteFUNN-seminar

Velkommen til SkatteFUNN-seminar 19.april klokken 08:30-11:30 i Kompetansehuset Meløy!
Seminarleder er Bjørn Gjellan Nielsen, regionsansvarlig i Nordland for Forskningsrådet. Kurset er åpent for alle interesserte.

Program:

1. Hva er SkatteFUNN ordningen (ca 1,5 time)
– rammer og formaliteter
– vurderingskriterier
– søknadskjematikk
– diskusjon

2. Prosjektstruktur – kort presentasjon av aktuelle verktøy ( ca 1,0 time)
- prosjektkanvas
- prosjektverksted

3. Oppsummering og evaluering ( ca 0,5 time)
- evt. behov for oppfølging

Trykk her for påmelding:

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/skattefunn-seminar-glomfjordOm SkatteFUNN seminar:

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for kostnader knyttet til forskning og utvikling. Ordningen bidrar årlig til ca 4 mrd. i skattelette for norske bedrifter. Etter seminaret vil du være i stand til å gå i gang med å søke om SkatteFUNN-godkjenning for ditt prosjekt, eller bistå andre i sin søknadsprosess.

Ved å delta på seminaret vil du
•Få oversikt over ordningen og hvilke kriterier som må oppfylles for at et prosjekt skal være støtteberettiget gjennom SkatteFUNN ordningen
•Få veiledning og verktøy som setter deg i stand til å søke SkatteFUNN-godkjenning for ditt FoU-prosjekt
•Forhåpentligvis øke sjansene for at ditt prosjekt blir godkjent
•Bli kjent med andre i samme situasjon og bygge nettverk for deling av kunnskap

Forberedelser

Det er ikke en forutsetning, men det er flott om noen av deltagerne tar med seg aktuelle prosjektcase som de ønsker å jobbe med/diskutere i forhold til å søke SkatteFUNN godkjenning.


For spørsmål, ta kontakt med Bjørn G. Nielsen, Forskningsrådet, (+47 957 02 780 / bgn@forskningsradet.no) eller Stine Estensen (+47 934 00 473 / stine.estensen@mu.meloy.kommune.no).