Kompetansehuset Mely

Stroppekurs 3 dager

Dersom du skal arbeide med løfteredskap er det et krav at du har kurs og kompetanse på sikkerhet i like stor grad som du har kurs og kompetanse på den faglige delen av arbeidet.

Hovedhensikten med kurset er å gi deg som skal arbeide med løfteredskaper kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Vi ønsker å gi deg en bevisst holdning til farene som kan oppstå og hvordan du kan unngå disse. Vårt stroppekurs ledes av instruktører med stor kompetanse og praktisk erfaring fra bruk av løfteredskap.

Sted: Kompetansehuset, Glomfjord Industripark
Tid: 09.04.18-11.04.18
Arrangør: Meløy BedriftsService

Påmelding til: kurs@mbs-as.no eller mobil 95401812