Kompetansehuset Mely

Sveisefaglige utdanninger (IWE, IWT, IWS) i smart format!

 IWE – Internasjonal sveiseingeniør

ØOppstart 17.01.2019 -> påmelding innen

10.01.2019  
Kurspris kr. 100 500,-

IWT – Internasjonal sveisetekniker

ØOppstart 17.01.2019 ->påmelding innen

10.01.2019  
Kurspris kr. 80 000,-

IWS – Internasjonal sveisespesialist


Oppstart 17.01.2019 påmelding innen 10.01.2019
IWS, IWT og IWE er alle utdanninger med diplom for personer som ønsker å bli sveiseledere (sveisekoordinatorer) i bedrifter som setter opp bygg med stålkonstruksjoner av en viss størrelse.
Bedrifter som setter opp slike bygg, må ha (evt. leie) denne kompetansen i følge gjeldende lovverk.
Diplomet utstedes av NSF (Norsk Sveiseteknisk Forbund) som er det nasjonale myndighetsorganet. 
Det som bestemmer om en bedrift trenger IWS-, IWT- og/ eller IWE-kompetanse, er størrelse og kompleksitet på de prosjektene bedriften skal stå ansvarlig for, for mer info se:
https://www.youtube.com/watch?v=jUz9cHvV1Xw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25IlGe20ywL88EGlW-vr2jKbfvsPPjmLjznxOVOMzOZQSgKUTWPIRXF-Y