Kompetansehuset Mely

Systematisk forebygging i håndtering av av trusler og vold på arbeidsplassen

Dagskurs i «Systematisk forebygging i håndtering av trusler og vold på arbeidsplassen»
Foreleser: Ole Greger Lillevik, forfatter og førstelektor ved UiT, Norges Arktiske Universitet Campus Narvik

Trusler og vold på arbeidsplassen kan gi arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær. Om lag 7,5 prosent, eller 203 000 yrkesaktive, oppgir at de det siste året har vært utsatt for vold eller trusler om vold. Forekomsten er særlig høy blant vernepleiere, sosionomer, sykepleiere, helse- og omsorgsarbeidere (Kilde: «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2015)», Statens arbeidsmiljøinstitutt). Fra 1.1.2017 ble temaet vold og trusler innlemmet i arbeidsmiljøloven. Det ligger til arbeidsgiveransvaret å gi opplæring relatert lovendringen. Foreleseren vil vise hvordan forebyggende tiltak kan redusere risikoen for arbeidsrelaterte helseplager og sykefravær.

Innhold
· Aggresjon og vold som fenomen
· Lovverk med fokus på Arbeidsmiljøloven
· Forebygging på individ og strukturnivå (faseorientert håndtering av konfliktsituasjoner)
· Strukturert oppfølging og etterarbeid

Dag/tid: 4. april, kl. 09.00 – 15.00
Sted: Kompetansehuset Meløy. Kurset foregår på videokonferanse.
Kursavgift: Kurset koster 1900,- inkl. lunsj og forfriskninger.
Påmelding: Studiesenteret.no

Påmeldingsfrist:
24. mars 2017