Kompetansehuset Mely

Truckførerkurs - teori og praksis

Opplæring i henhold til godkjent opplæringsplan.

Kurset oppfyller myndighetenes krav til teoretisk og praktisk opplæring av truckfører. Etter bestått teoretisk og praktisk prøve utstedes truckførerbevis.

Kurset avvikles i perioden: Uke 21

Kurspris kr. 7.700,- pr deltaker inkl. kursmateriell, kompetansebevis, lunsj kaffe og frukt/kake.

Påmelding til kurset; kurs@mbs-as.no eller mobil: 95401812