Kompetansehuset Mely

Reservasjon av rom

Klasserom, møterom og utleiekontor i Kompetansehuset Meløy administreres av Meløy BedriftsService AS. Tilrettelagte for utleie til privatpersoner, organisasjoner, offentlige instanser og næringsliv m.fl.

Beskrivelse, reservasjon og priser


ImageImage
ImageImage