Kompetansehuset Mely

Mer om våre tilbud

Kurs og opplæring
Fagopplæring (fag- og yrkesopplæring)
 • Rekruttering og oppfølging av lærlinger
 • Kurs i fellesfag og studieretningsfag
 • Eksamensforberedende kurs
 • Sertifiseringskurs og andre kortere kurs

Studieforberedende kurs

Fagskoleutdanning

Høyere utdanning

Studieveiledning


Karriereveiledning
 • Karlegging av egen evner, interesser og verdier. Bevisstgjøring om egen situasjon

 • Rettigheter og muligheter

 • Info om yrker/utdanning og lån/stipend

 • Kartlegging av egen kompetanse/vurdering av realkompetanse

 • Veiledning i forhold til omstilling, langtidssykemeldte eller behov for kompetanseheving

 

Tjenesteutleie
 • Administrative tjenester

 • Vaktmestertjenester

 • Renholdstjenester

 • Vikartjenester

 • Kantinetjenester (utleie/salg)

 • Bilutleie

 

Næringsarbeid

Nærings- og bedriftsutvikling

 • Veiledning, rådgivning, grundere, innovasjon, entreprenørskap

 • Utvikle bedriftsnettverk/klynger

 • Koble inn FoU

 • Omstilling

 • Finansiering

 • Forretningsutvikling

 • Innføring av Lean metoder og system

 • Arrangere kurs, temamøter og konferanser


Organisering

 • Møteplasser og felles arenaer

 • Samarbeidsforum

 • Fremme din bedrifts interesse i samarbeid med andre bedrifter