Kompetansehuset Mely

Våre tjenester

Gjennom våre virksomheter tilbyr vi tjenester innen karriere- og kompetanseutvikling, bedriftsservice, støtte til etablering, bedriftsutvikling og deltagelse i samarbeidsforum for næringslivet.

Har du behov for

 • Vurdering og formell godkjenning av den realkompetansen du har opparbeidet deg
 • Yrkes og utdanningsveiledning, altså karriereveiledning
 • Fagopplæring
 • Kurs og opplæringstilbud (sertifisering, læreplass, yrkesteori, fagskole, studieforberedende påbygging, høyere utdanning, etc)
 • Støtte til å etablere egen virksomhet

Har din bedrift behov for

 • Rekruttering og oppfølging av lærlinger
 • Støtte til utviklingsarbeid
 • Kurs og kompetanseutvikling for medarbeiderne
 • Kjøp/leie av servicetjenester
 • Hjelp til omstilling
 • Organisering i et samarbeidsforum


Alt dette kan vi nå tilby fra Kompetansehuset Meløy.

Kompetanse regnes som en av de viktigste faktorene for nyskaping og økonomisk vekst.

Mer om våre tilbud »