Kompetansehuset Mely

Bli traineebedrift du også!

 I over 12 år har Trainee Salten styrket regionen ved å rekruttere og beholde ung arbeidskraft i Salten. Til nå har 71 kandidater vært gjennom programmet inkludert nåværende traineer, og 72 % har blitt værende i regionen.


Traineeen er høyt utdannet  og kan settes på  utfordrende arbeidsoppgaver, ikke bare rutinepregede. Målet er at traineene skal brukes til kortere prosjekt bedriften har liggende på grunn av kapasitet eller kompetanse. 

Søkerne til traineeprogrammet er primært nyutdannede masterkandidater: økonomer, ingeniører, markedsførere, samfunnsvitere, it, psykologer, lektorer, journalister.

Traineeprogrammet har en varighet på 22 måneder, og innholdet vil variere ut fra traineeebedriftens behov og traineens kompetanse. Det kan også legges til rette for at to bedrifter deler på traineen med ett år hver. 

Les mer om programmet på www.traineesalten.no/bedrift

Ta kontakt med Sunniva Greger for nærmere informasjon og spørsmål

på tlf. 480 40 255 eller E-post: sg@kpb.no