Kompetansehuset Mely

Hvilke tilbud finnes innen videregående opplæring?

 

Ungdomsrett:

Ordinær videregående skole for de under 25 år. Søknadsfrist 1.mars.

Innføringsåret for fremmedspråklige, søknadsfrist 1.februar

Søkere over 25 år som er elever skoleåret 2018/2019 kan søke videregående skole.

 

Voksenrett:

Opplæring for voksne i Nettskolen i Nordland.  Tilbud til de over 25 år, frist 1. april.

Søke på sluttkompetanse, - det du vil bli/få kompetanse i.

Må ha godkjent grunnskole og oppholdstillatelse, innvandrere tilbys test før inntak.

Anbefalt inntak til ordinære fag i Nettskolen: Bestått A2, bør kunne jobbe på B1 nivå.

 

Fagbrev:

Fagbrev gjennom opplæring: fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning.

Kan få godkjent fag etter realkompetansevurdering på bakgrunn av tidligere utdanning og relevant praksis. NB! Dokumentasjon!

Fagbrev praksiskandidat: 60 måneder relevant praksis + teorieksamen + praktisk fagprøve.

Utdanning og praksis kan kombineres.

 

Nettskolen i Nordland tilbyr:  

Norsk på Nett, forkurs for innvandrere som skal ta fag i Nettskolen eller fagbrev gjennom praksis. Inntak 2 ganger pr år. Tettere oppfølging fra nettlærer, jobber i Min vei. Testes på karrieresenteret før inntak, må kunne jobbe på A2 for å ha utbytte av kurset.  Trenger ikke grunnskole.

 

Fellesfag yrkesfag: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk, - kontinuerlig inntak.

Programfag yrkesfag: service og samferdsel, helse- og oppvekstfag, kontinuerlig inntak.

 

Andre programområder kan igangsettes etter behov enten i programfag eller eksamensforberedende kurs.

Eksamensforberedende kurs er for personer i jobb med lang erfaring (60 måneder før praktisk fagprøve) som skal ta fagbrev som praksiskandidater.

 

Studiekompetanse etter 23/5-regelen. Fellesfag(6-pakken) norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, engelsk, historie.

 

Hvordan lykkes i gjennomføring av videregående opplæring?

Forberede til nettstudier.

·         Norsk B1

·         IKT ferdigheter. Kunne bruke word og orientere seg i læringsplattformer

·         Læringsferdigheter som selvstendighet, drøfting, analysering, refleksjon, diskusjon, begrunnelse.